768

Beleid

Plannen maken en deze uitvoeren, we doen niet anders bij De Vaillant. We maken het hele jaar door plannen voor alle activiteiten die we uitvoeren. Een aantal van die plannen worden gevat in een beleidsplan. De beleidsplannen van De Vaillant zijn openbaar, je vindt ze allemaal hieronder. Kun je iets niet terug vinden, of is je iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op via: info@devaillant.nl 

ANBI

Theater De Vaillant is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn de door de Belastingdienst aangemerkte ANBI organisaties verplicht de volgende gegevens op de website te publiceren ter bevordering van de transparantie.

Statutaire naam 
Theater aan de Hobbemastraat – theater De Vaillant

KVK 
56586493

Contactgegevens

theater De Vaillant
Hobbemastraat 120
2526JS Den Haag
070-4452800
info@devaillant.nl

Doelstellingen theater De Vaillant
Het bevorderen van de culturele participatie van de inwoners van de gemeente ’s-Gravenhage en die van Stadsdeel Centrum in het bijzonder. Het creëren van een ontmoetingsplaats voor bewoners en al dan niet professionele groepen en artiesten. Het bevorderen van de ontwikkeling en presentatie van lokaal talent. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Het personeel van theater De Vaillant wordt betaald naar de CAO Zorg & Welzijn.

Alle bestuursleden vind je hier.

Jaarplan, Jaarverslagen en -rekeningen

2023
Het jaarverslag van 2023 vind je hier (PDF).
De jaarrekening van 2023 vind je hier (PDF)

2022
Het jaarverslag 2022 vind je hier (PDF)
De jaarrekening 2022 vind je hier (PDF)

2021
Het jaarverslag 2021 vind je hier (PDF)
De jaarrekening 2021 vind je hier (PDF)

 

2020
Het jaarverslag 2020 vind je hier (PDF).
De jaarrekening van 2020 vind je hier (PDF)

2019
Het jaarverslag 2019 vind je hier (PDF)
De Jaarrekening van 2019 vind je hier (PDF)

Meerjarenbeleidsplan 2025 - 2028

Het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 van theater De Vaillant kreeg op vrijdag 7 juni 2024 een positief advies van de  Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025 - 2028 van de Gemeente Den Haag. 

Wil jij weten waar De Vaillant voor staat? En vooral: waar De Vaillant naar toe wil? 

Het hele plan lees je hier (PDF).

Het vorige meerjarenbeleid kun je teruglezen:

Lees hier ons MeerJarenBeleidsPlan 2021-2023

Meerjarenbeleidsplan 2025 - 2028

Lees het Visiestuk: Schilderswijk en Transvaal, ruim 90% Hagenaars met een migratieachtergrond, verdienen een sterke thuis voor professionele kunst en cultuur, van De Vaillant hier (PDF).

Lees het visiestuk hier. (opent in PDF)
1045

Algemene voorwaarden

 Bekijk onze Algemene voorwaarden

Bekijk onze Algemene voorwaarden

Privacy beleid

Theater De Vaillant vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens veilig zijn. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de geldende wetten en regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees onze Privacy verklaring hier

Huisregels

Klik op de knop hieronder om onze huisregels te lezen. Opent als PDF.

Huisregels