Op maandag 2 december 2019 werd het meerjarenbeleidsplan van theater De Vaillant aangeboden aan de gemeente Den Haag.

Het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het kunstenplan genoemd, beschrijft het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag voor een periode van 4 jaar. In het plan staat welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente Den Haag krijgen.

De adviescommissie mag zich nu gaan buigen over de gemaakte plannen.

Ben je benieuwd naar de plannen die wij hebben gemaakt? Lees het plan op onze website. Je vindt het hier (PDF).